Boendeportalen

Fastighetskontoret

BoInvent

BoInvent är Göteborgs Stads verktyg för att kartlägga hushåll och personers behov av bostad. BoInvent1 är för att mäta hemlöshetens omfattning utifrån Socialstyrelsens definition. BoInvent2 är för personer med funktionsnedsättning som har behov av bostad.

BoInvent1


Syftet med kartläggning i BoInvent1 är att mäta hemlöshetens omfattning och karaktär i Göteborg. Från och med 2015 utgår kartläggningen från Socialstyrelsens definition av hemlöshet. Detta medför att målgruppen för kartläggningen utökas från att tidigare endast gälla personer som behöver bistånd inom 6 månader för att lösa sin hemlöshetssituation. Personer/hushåll som ska ingå i kartläggningen kommer därför bland annat att finnas inom vuxen, barn och unga, funktionshinder, försörjningsstöd samt inom äldreomsorg.

Resultatet kan användas som planeringsunderlag av politiker, tjänstemän eller andra aktörer för att bättre möta hemlösas behov av bostad. Fastighetskontoret ansvarar för kartläggningen medan samtliga stadsdelsförvaltningar samt social resursförvaltning ansvarar för den information som ska rapporteras in.

Kartläggning av hemlöshet för 2019 är avslutad
Klicka på:>> Till applikationen BoInvent (till höger) för att komma till kartläggningen.

>> Lathund för BoInvent1

>> Manual för BoInvent1

Ansvariga

:
Peter Öste, fastighetskontoret
Mikael Chrona, fastighetskontoret

BoInvent2


I BoInvent2 redovisar socialsekreterare inom funktionshinderverksamhet personers behov av bostad. Kartläggningen omfattar personer som på grund av funktionsnedsättning har ett känt behov eller bedöms få behov inom 5 år. Uppgifterna i BoInvent2 ligger till grund för upprättandet av en plan "Bostäder för personer med funktionsnedsättning" som revideras varje år.

>> Manual för BoInvent2

>> Kontaktpersonernas roll i BoInvent2

Ansvarig: Lars Eriksson, stadsledningskontoret


   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Peter Öste