Boendeportalen

Fastighetskontoret

Bostäder med särskild service

Fastighetsnämnden är sedan 2009 utsedd att vara processägare för kommunfullmäktiges mål att antalet fullvärdiga bostäder ska öka för människor med psykisk funktionsnedsättning.

Fastighetsnämnden är sedan 2009, tillsammans med social resursnämnd, utsedd att vara processägare för kommunfullmäktiges mål att antalet fullvärdiga bostäder och möjligheten till meningsfull sysselsättning ska öka för människor med psykisk funktionsnedsättning. Social resursnämnd ansvarar för sysselsättningsdelen och fastighetsnämnden för bostadsdelen. Målbilden för arbetet är att efterfrågan och utbudet av bostäder ska vara i balans 2013.

Vad är en bostad med särskild service?


Bostäder med särskild service är en insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (2001:453). Insatsen har två huvudsakliga former, gruppbostad respektive servicebostad. För båda gäller att de ska smälta in i en normal bostadsmiljö. Bostäder med särskild service ska alltså inte ha för stort antal hyresgäster eller en institutionell karaktär sett till fysisk utformning eller placering.

De personer som omfattas av LSS har autism, intellektuella funktionsnedsättningar, förvärvad hjärnskada (stroke, olycka), neurologiska funktionsnedsättningar eller varaktig psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. En del bor i vanliga lägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet och har personlig assistans eller boendestöd. Andra har större behov av stöd och omvårdnad eller gemenskap och kan då få beslut om rätt till bostad med särskild service.

Processbeskrivning


Klicka på länken nedan för att öppna en interaktiv processbeskrivning som på ett enkelt sätt visar hur arbetet med att ta fram bostäder med särkild service går till.

>> Processbeskrivning - Bostäder med särskild service


   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Sharon Raoufi