Sjukvård

Den här sidan vänder sig till dig som arbetar inom sjukvården inom Göteborgs kommun. Här finner du information om hur du går tillväga vid ansökan om anpassad bostad, bostadsanpassning och kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF). Sjukvården skickar in remiss om behov av anpassad bostad för den enskilde. Särskild blankett ska användas.

Anpassad bostad


I upprättat samarbetsavtal har fastighetsägarna och Göteborgs stad överenskommit att lägenheter som har anpassats med bostadsanpassningsbidrag ska återanvändas. Detta innebär att fastighetsägarna överlåter till fastighetskontoret att anvisa dessa lägenheter till personer som har behov av en anpassad bostad.

Sjukvården kan endast inkomma med remisser då behov finns av anpassad bostad, ej vid annan medicinsk problematik.

En anpassad bostad innebär att anpassningar sedan tidigare gjorts som medfört ombyggnad i kök och/eller badrum för att möta behoven hos hyresgäster som använder sig av rullstol. Lägenheterna ska vara belägna på bottenvåningen eller ha hiss med plats för rullstol.

Fastighetsägarna överlåter till Fastighetskontoret att anvisa dessa lägenheter Om personen redan har en bostad är en förutsättning för att anvisas en anpassad bostad att man kommit fram till att nuvarande bostad inte går att anpassa.   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: