Fysisk tillgänglighet i trygghetsboende

Vid bedömning av den fysiska tillgängligheten i trygghetsboenden används plan- och bygglagen (PBL, 2010:900), Boverkets byggregler (BBR 18) och Svensk standard (SS 914221:2006). Förhöjd nivå är lämplig vid nyproduktion och normal nivå vid ombyggnad. För trygghetsboenden som inrättas i befintligt fastighetsbestånd utan större ombyggnad ska normal nivå uppnås så långt som möjligt.
Läs vidare nedan om följande skall- och börkrav:

Krav på tillgänglighetsdokumentation vid ny- och ombyggnad


För både ny- och ombyggda trygghetsboenden kommer stadsbyggnadskontoret att ställa särskilt krav på tillgänglighetsdokumentation där byggherren ska redovisa hur denne uppnår tillgänglighetskraven. I samband med beslut om kontrollplan kan också krav på medverkan av särskild sakkunnig ställas.

Krav på kompletterande utrustning


Oavsett om ansökan gäller nybyggnad, ombyggnad eller inrättande i befintligt bestånd ska ett trygghetsboende ha viss kompletterande utrustning för att subventioner ska beviljas:
 • Det närliggande området ska vara fysiskt tillgängligt. Svaga lutningar, hårdgjorda, släta gångvägar, parkbänkar och god ljusmiljö är exempel på lämpliga, kvaliteter
 • Kommunens trygghetslarm ska fungera i fastigheten
 • Lämplig hiss i hus med mer än ett våningsplan inklusive:
  • Telefon för kontakt med larmoperatör
  • Stödhandtag och sittmöjlighet
 • Dörrautomatik för tunga dörrar
 • Tittöga eller videotelefon i lägenheternas ytterdörr.
 • Möjlighet till öppen duschplats med stödhandtag och utrymme för duschstol badrum
 • Användarvänlig spisvakt
 • Sittplats i entrén
 • Sittplatser med armstöd i nära anslutning till fastigheten

Att tänka på för ökat kvarboende


För att öka möjligheten till kvarboende för hyresgästen bör följande beaktas vid planering av trygghetsboende:
 • Närhet till allmänna kommunikationer, annan service såsom dagligvarubutik och apotek samt grönområde.
 • Iordningställda ytor för olika aktiviteter, till exempel boulebana och rörelseträdgård.
 • Möjlighet att köra bil ända fram till entrén.
 • Möjlighet att förvara rullator/rullstol inomhus.
 • Tillgänglig balkong eller uteplats till lägenheten.
 • Skåp under handfatet kan demonteras lätt.
 • Ledbelysning i badrum och kontrasterande ytor bakom toalett och handfat.

   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: