BmSS - lista för planeringsledare m.fl

Utbyggnaden av bostäder med särskild service (BmSS) är ett prioriterat mål i Göteborgs Stads budget där fastighetskontoret har ett samordningsuppdrag i form av processägarskap. Listan innehåller ett planeringsverktyg för dem som arbetar i Göteborgs Stad med planering och uppföljning av utbyggnaden av sådana bostäder.

Klicka här för att logga in i BmSS - lista för planeringsledare m.fl.


   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Peter Öste


Relaterad information>> BmSS - lista för planeringsledare med flera

>> Bostäder med särskild service


Informationsbroschyr om Bostad med särskild service - vanliga lägenheter för personer med behov av stöd.
Informationsbroschyr - Bostad med särskild service