Externa länkar

Här finner du tips på bra länkar som handlar om tillgänglighet.

Lagar och förordningar


På Boverkets hemsida kan du hitta plan- och bygglagen (PBL). Under ”kontakta oss” kan man ställa frågor och läsa svar om bygglagar och tolkningen av dessa.


Västra Götalandsregionens riktlinjer och standards för ökad tillgänglighet


Västra Götalandsregionen och de fyra kommunalförbunden i VGR har i samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland i detalj tagit fram riktlinjer och standards hur tillgängliga miljöer skall/bör se ut. I det arbetet har också Länsstyrelsen i Västra Götaland, Konsumentverket och en referensgrupp i Handisam deltagit. Här talar man inte bara om hur det ska/bör se ut utan även anger syftet med den angivna standardnivån samt refererar varje punkt till olika lagar och förordningar.

Dessutom finns här riktlinjer för Skyltprogram, Tillgänglighet till trafiken, Naturreservat, Utställningar och scenkonst, Butiker och Tillgängliga gästhamnar

Tillgänglighetsinformation på nätet


I Serviceguiden kan du hitta tillgänglighetsinformation på Göteborgs stads offentliga lokaler. Informationen är under uppbyggnad men redan idag kan du t.ex. finna att de flesta bibliotek, skolor och museer redan har god tillgänglighetsinformation.

Motsvarande tillgänglighetsinformation för innerstadens cirka 300 butiker finner du på hemsidan för Innerstaden Göteborg. Klicka sedan på rubriken ”medlemsföretag per bransch”.
På den lista som då kommer upp finns en kolumn märkt ”beskrivning”. I den kolumnen står det i klartext om företaget har tillgänglighetsinformation. Först när du klickar på resp. företag finner du symbolen som visar att du kan du läsa om fysisk tillgänglighet.


Där du ser någon av dessa symboler kan du läsa om fysisk tillgänglighet:


   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Sharon Raoufi