Verktyg för T-märkning av bostäder

I syfte att öka möjligheten för den ökande andelen äldre bostadssökande att hitta rätt från början har Göteborgs Stad tillsammans med privata och kommunala aktörer tagit fram ett verktyg för att inventera det befintliga bostadsbeståndet med avseende på tillgänglighet - en T-märkning.

T-märkningen är Göteborgs Stads verktyg för att definiera vad som är en tillgänglig bostad. Den innefattar tre olika kriterier som måste vara uppfyllda för att bostaden ska anses vara tillgänglig. T-märkningen innebär inte full tillgänglighet, kriterierna motsvarar endast de krav på tillgänglighet en person som använder rullator har.

Syftet med T-märkningen är att ge konsumentupplysning till bostadssökande på Boplats Göteborg och på så sätt öka möjligheten att rätt lägenhet ska gå till rätt hyresgäst. Av den grupp som behöver en tillgänglig bostad är äldre självklart en stor del, men även andra målgrupper har detta behov. Informationen kan också användas i kommunens statistikblad och på så sätt underlätta planering av bostadsbyggandet, till exempel i områden som saknar tillgängliga bostäder men samtidigt har många äldre. Det kan också ses som en kvalitetsstämpel av bostaden.

T-märkningen har arbetats fram i samverkan mellan privata och kommunala fastighetsägare, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, Senior Göteborg och Boplats Göteborg. Fastighetskontoret ansvarar för arbetet för att informationen sprids till stadens olika fastighetsägare.

Kriterier som måste vara uppfyllda


De kriterier som måste vara uppfyllda för att bostaden ska kunna definieras som tillgänglig (T-märkt) är att:
  • Bostaden har hiss eller att bostaden är i markplan. Maximalt antal steg till bostaden eller hissen får vara ett.
  • Bostaden skall inneha ett rymligt badrum (Man skall kunna komma in och vända med rullator i badrummet)
I informationsbroschyren till höger kan du läsa mer om kriterierna som skall vara uppfyllda för att bostaden ska anses vara T-märkt. Här finns också andra saker som det kan vara bra att veta som bostadssökande och som man bör notera när man gör sin inventering.

Hur T-märker jag mina bostäder?


T-märkningen är helt frivillig att använda. För att du som fastighetsägare ska kunna avgöra om dina bostäder uppfyller kraven för T-märkning måste du inventera. Det innebär att du kontrollerar om kriterierna är uppfyllda eller inte för respektive bostad samt registrerar och underhåller informationen på ett sådant sätt att det följer lägenheten.

Att inventera är inte omständigt och behöver inte ta lång tid. Det mesta kan kontrolleras via ritningar på fastigheten. Ibland kan det dock krävas att man går in i lägenheten eller en viss lägenhetstyp för att göra mätningar beroende på hur väl man känner till utformningen av respektive lägenhet.
  • Alternativ 1: Ta ett samlat grepp och inventera samtliga lägenheter på en gång.
  • Alternativ 2: Inventera när tillfälle ges, vid avflytt, besiktning, renovering, reparationer osv.
Som stöd till inventeringen har fastighetskontoret tagit fram en inventeringsmall. Den innehåller samtliga kriterier som ska och bör vara uppfyllda. Att använda mallen är frivilligt och självklart är den optimala lösningen att registrera uppgifterna direkt i sitt egna fastighetssystem.

Insiktsövning är första steget


För att få bättre kunskap om vikten av god tillgänglighet i den bebyggda miljön erbjuder fastighetskontoret att hålla insiktsövning med fastighetsägare som är intresserade av att inventera. Övningen tar cirka tre timmar och innehåller ett teoretiskt pass om konsekvenser av att åldras samt ett praktiskt pass där man bland annat får pröva att ta sig fram med rullstol och använda glasögon som ger olika synnedsättningar.

Insiktsövningar har hittills gjorts med olika kommunala fastighetsbolag och förvaltningar men också privata fastighetsägare har deltagit. Responsen har varit mycket positiv bland deltagarna. Målgruppen är främst projektörer och förvaltare men det är också viktigt att bovärdar eller liknande kan deltaga.

Till överst på sidan.

   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Anna Taserud
Relaterad information>> Inventeringsmall för T-märkning av bostäder

>> Boplats Göteborg


Informationsbroschyr om tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd.
Informationsbroschyr om T-märkning av bostäder


Inventeringsmall för T-märkning av bostäder
Inventeringsmall för T-märkning av bostäder


Vill du veta mer?


Är du intresserad av att veta mer om T-märkningen och vara med på en insiktsövning? Kontakta Göteborgs Stads Fastighetskontor och utvecklingsenheten-boende på telefon 031-368 00 00.