Stadsdelar

Den här sidan vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten i Göteborg. Här finner du information om Fastighetskontorets bostadsenhet men även länkar till BoInvent 1 och 2, BoListan, Boplats och andra intressanta verksamheter.

Fastighetskontorets bostadsenhet ansvarar för samordning av kommunens insatser inom det boendesociala området och för anvisning av bostäder till hushåll som av sociala eller medicinska skäl inte på egen hand kan ordna en bostad. Bostadsenheten är även mellanhyresvärd för hushåll som inte på egen hand får teckna hyreskontrakt med fastighetsägare. Grunden för detta är ett samarbetsavtal mellan bostadsmarknadens parter i Göteborg som reglerar tillgången till lägenheter och förutsättningarna för att få en bostad.

Aktuellt   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: