Boendeportalen

Fastighetskontoret

Socialtjänst

Den här sidan vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten i Göteborg. Här finner du bland annat information om Fastighetskontorets bostadsenhet och länk till BoInvent 1.

Fastighetskontorets bostadsenhet ansvarar för samordning av kommunens insatser inom det boendesociala området och för anvisning av bostäder till hushåll som av sociala och/eller medicinska skäl inte på egen hand kan ordna en bostad. Bostadsenheten är även mellanhyresvärd för hushåll som inte på egen hand får teckna hyreskontrakt med fastighetsägare. Grunden för detta är ett samarbetsavtal mellan bostadsmarknadens parter i Göteborg som reglerar tillgången till lägenheter och förutsättningarna för att få en bostad.

   

Sidan uppdaterad