Subvention till trygghetsboende

Kommunstyrelsen har beslutat att införa en kommunal subvention till trygghetsboende. Subventionen gäller för gemensamhetslokal och värd/värdinna i trygghetsboende. Du som vill inrätta trygghetsboende i Göteborg kan ansöka om subventionen. Den gäller både för hyresrätter och bostadsrätter.

Trygghetsboende är fysiskt tillgängliga bostäder för hushåll där minst en person fyllt 70 år. Ett trygghetsboende ska innehålla minst 15 vanliga lägenheter om 1-3 rum samlade i grupp eller delvis insprängda bland fastighetens övriga lägenheter. Det ska finnas trygghetsskapande service i form av värd/värdinna. Det ska också finnas tillgång till gemensamhetsutrymme i nära anslutning till lägenheterna för hyresgästernas aktiviteter som till exempel gemensamma måltider. Hyreslägenheter ska förmedlas via Boplats Göteborg.

Information och regler


Via länkarna nedan kan du ta del av mer information om de regler som gäller för subventionen för trygghetsboende.

- Formkrav för trygghetsboende

- Fysisk tillgänglighet i trygghetsboende

- Subventionens storlek

Så här ansöker du

  1. Läs igenom information och regler
  2. Gå vidare till ansökningsblanketten Ansökan om kommunal subvention för trygghetsboende
  3. Fyll i blanketten
  4. Skriv ut och skriv under din ansökan. Skicka den sedan till:
    Göteborgs Stad Fastighetskontoret
    Box 2258
    403 14 Göteborg

   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig:
Rapport om intresse för trygghetsboende i Göteborg - december 2011


Informationsblad om kommunal subvention till trygghetsbostäder