Trycksaker och blanketter

Här finner du alla trycksaker och blanketter som finns i Boendeportalen.

Trycksaker


Informationsfolder - Bidrag för att anpassa din bostad

Informationsfolder - Kommunalt bostastillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF)


Informationsbroschyr om tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd.
Informationsbroschyr: Hem, ljuva hem...å låt det så förbli.

Staden tillgänglig för alla - uppdrag om inventering och uppföljning av tillgängligheten i staden
Äldres boende 1 - En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov

Äldres boende 2 - En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov
Infoblad subvention till trygghetsboende


Informationsbroschyr om samarbetsavtalet mellan Göteborgs stad och ett antal fastighetsägare.
Informationsbroschyr om samarbetsavtalet


Broschyr från Göteborgs Stad om att återanvända bostadsanpassade lägenheter.
Informationsbroschyr - Återanvända bostadsanpassade lägenheter


Informationsfolder om vad det innebär att skriva kommunalt hyreskontrakt
Informationsfolder - Vad innebär det att skriva ett kommunalt hyreskontrakt?


Informationsbroschyr - Bostad med särskild service


Informationsbroschyr om tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd.
Informationsbroschyr om T-märkning av bostäder

Boendeintroduktion mobila boendeteamet


   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: