Boendeportalen

Fastighetskontoret

Kommunalt kontrakt

Fastighetskontorets bostadsenhet ansvarar för anvisning av bostäder till hushåll som av sociala och/eller medicinska skäl inte på egen hand kan ordna en bostad. Grunden för verksamheten är ett samarbetsavtal mellan bostadsmarknadens parter i Göteborg. Samarbetsavtalet reglerar tillgången till lägenheter och anger förutsättningarna för att få en bostad. Målet med det kommunala kontraktet är att hyresgästen får ett eget förstahandsavtal med fastighetsägaren.

Socialförvaltningen utreder
Det är socialförvaltningarnas socialtjänst som utreder behovet av bostad. En förtursansökan om ett kommunalt kontrakt kan ingå i en sådan utredning. Socialförvaltningarna har möjligheten att lämna remisser till fastighetskontoret. Fastighetskontorets bedömning av remissen syftar till att garantera att hushållets situation överensstämmer med de riktlinjer för bostadsanskaffning som anges i Samarbetsavtalet. Bedömningen ska göras så att bostadsanskaffningen används effektivt ur ett kommungemensamt perspektiv, och med den enskildes bästa i fokus. Fastighetskontorets bedömning kommuniceras med socialförvaltningen. Socialförvaltningen tar därefter beslut om anskaffning med stöd Socialtjänstlagen, Kap 4, §1. Socialnämndens beslut kan överklagas av den enskilde.

Fastighetskontoret är mellanhyresvärd
Ett kommunalt kontrakt innebär att Göteborgs Stad genom fastighetskontoret tecknar ett hyresavtal med en fastighetsägare som har skrivit under samarbetsavtalet. Fastighetskontoret hyr sedan ut i andra hand till ett hushåll och förvaltar hyresavtalet fram till överlåtelse till eget avtal med fastighetsägaren. Efter 18 månaders boende påbörjar fastighetskontoret arbetet med överlåtelse till eget avtal.

Uthyrningen av bostäder med kommunalt kontrakt regleras av Hyreslagen, JB kap 12. De avtal som skrivs med hyresgästerna är korttidskontrakt. Det innebär en uppsägningstid på två veckor och att hyresgästen inte har besittningsskydd under de två första åren.


Särskilda satsningar och anskaffningsgrupper
I samarbetsavtalet anges också möjligheten för en förvaltning inom Göteborgs Stad att kunna tilldelas bostäder för ett bestämt hushåll som ingår i ett projekt som syftar till att utveckla metoder i arbetet mot hemlöshet.

I samarbetsavtalet regleras också möjligheten för andra grupper än de med enbart medicinska och sociala förtursskäl att erhålla förtur till bostad, t ex stora barnfamiljer. Den prövning som görs mot samarbetsavtalets riktlinjer kan då se något annorlunda ut. Se dokument nedan för information om respektive anskaffningsgrupp.

Anskaffningsgrupper.JPG

   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Thomas Martinsson