Boendeportalen

Fastighetskontoret

Kö till anpassad bostad

Personer med fysisk funktionsnedsättning som är folkbokförda i Göteborg har i vissa fall möjlighet att via remiss från sjukvården ställa sig i kö för en anpassad bostad.

Vad är en anpassad bostad?


En anpassad bostad är en lägenhet som tidigare anpassats genom ombyggnad av kök och/eller badrum för att möta behoven hos hyresgäster som använder sig av rullstol. Lägenheterna är belägna på bottenvåningen eller har hiss med plats för rullstol.

Genom ett samarbetsavtal har vissa fastighetsägare i Göteborg överenskommit med kommunen att lägenheter som uppfyller kriterierna för en anpassad bostad ska återanvändas. Detta innebär att fastighetsägarna överlåter till kommunen att anvisa dessa lägenheter till personer som har behov av en anpassad bostad.

Vad krävs för att få stå i kö?


För att få stå i kö till en anpassad bostad måste personen ha blivit remitterad via sjukvården. Det är alltså du som remittent (till exempel läkare, arbetsterapeut) som skickar in remiss om anpassad bostad till fastighetskontoret. Personen ha en varaktig fysisk funktionsnedsättning som gör att hen har ett behov av en anpassad bostad. Personen måste också vara folkbokförd i Göteborg och ha uppehållstillstånd. Den nuvarande (permanenta) bostaden kan inte heller anpassas efter hens behov. Särskild remissmall finns (länk). Fastighetskontoret tar ställning till remissen och sänder därefter svar till remittent om att personen satts upp/ inte satts upp i kö för anpassad bostad.

Om den enskilde har betalningsanmärkningar kan i vissa fall ett kommunalt kontrakt krävas. Den enskilde måste då själv ansöka hos socialtjänsten i sin stadsdel som bedömer om det är aktuellt att skicka in en kompletterande remiss. Ett kommunalt kontrakt innebär att kommunen går in som mellanhyresvärd. Om boendet fungerat väl kan kontraktet överlåtas efter 18 månader.

Långa väntetider


Tillgången till anpassade bostäder är låg vilket medför att väntetiden är lång, oftast flera år. Det är därför viktigt att personen i fråga parellellt söker bostad på egen hand, till exempel på BoPlats Göteborg.

De lägenheter som lämnas till kommunen för anvisning har oftast kortare uppsägningstid än normalt. Tiden till inflyttning är därför kort vilket kan innebära att personen kan komma att behöva betala dubbla hyror under en period.


   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: