Boendeportalen

Fastighetskontoret

Hur anvisas en anpassad bostad?

Här nedan kan du läsa om hur anpassade bostäder anvisas.

Första urval utifrån storlek på bostad


När en lägenhet lämnats till kommunen för anvisning görs ett första urval utifrån storlek på bostaden och hyresnivå. Ett urval kan även göras utifrån t.ex. vilka hushåll som har behov av de anpassningar som redan är gjorda i bostaden samt mått på rullstol och möjligheten att ta sig in i och runt i bostaden. Personer som t.ex. befinner sig på korttidsplats eller har sociala förtursskäl som styrkts genom parallell remiss från socialtjänsten prioriteras. I övrigt erbjuds bostäder efter hur länge hushållet väntat. Den person som erbjuds lägenhet ska uppfylla de krav respektive fastighetsägare har för att kunna teckna förstahandskontrakt. Vid behov görs därför kreditupplysning, kontroll av inkomstuppgifter samt referenstagning från tidigare fastighetsägare. Anvisning kan göras i alla stadsdelar i kommunen.
Efter visningen lämnar personen besked till fastighetskontoret.

Uppdatera uppgifter årligen


För att veta vilka som är aktuella i kön för en anpassad bostad måste varje person, en gång per år, inkomma med uppdaterade uppgifter till fastighetskontoret. Detta görs genom att fastighetskontoret skickar ut ett formulär som måste fyllas i och returneras inom en månad. Om detta inte görs utgår den köande ur kön. Uppgifterna berör hushållsstorlek och inkomst.
Om behovet av anpassning förändras ska detta styrkas av vårdgivare på ny remiss om anpassad bostad.   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Thomas Martinsson

Relaterad information>> Blankett för behov av anpassad bostad