Hemlöshet

Här hittar du information om Göteborgs Stads arbete för att motverka och förhindra hemlöshet

Hemlöshetsplan 2015-2018


Kommunfullmäktige beslutade att anta Göteborg Stads strategi och plan mot hemlöshet den 7 maj 2015.

Mål:
Göteborg har en nollvision och strävar efter en stad utan hemlöshet. En tydlig ambition i planen är att inga barnfamiljer ska behöva vräkas.
  • Staden ska halvera antalet personer som befinner sig i akut hemlöshet.
  • Antalet personer som vräks från sin bostad ska minska.
  • Antalet personer som skrivs ut från vård eller behandling och saknar bostad ska minska.
  • Antalet hemlösa personer med komplex problematik i form av missbruk och/eller psykisk/fysisk ohälsa ska minska.
  • Fler personer som bor i kommunens boende ska få egen bostad.
Strategier:
  1. Staden ska intensifiera det vräkningsförebyggande arbetet.
  2. Staden ska öka användandet av långsiktiga lägenhetsboenden som leder till eget boende.
  3. Staden ska stärka och utveckla ledning och styrning i kommunens hemlöshetsarbete.

> Mer information om Göteborgs Stads hemlöshetsplan

Fakta om stadens arbete med hemlöshet


Göteborgs Stad har flera aktörer som arbetar med hemlöshetsfrågan. Allt från uppsökande arbete till att arbeta med långsiktiga strategier för att ge fler permanent boende och stöd.

> Mer information om Göteborgs Stads arbete mot hemlöshet

BoInvent1


Syftet med kartläggning i BoInvent1 är att mäta hemlöshetens omfattning och karaktär i Göteborg. Från och med 2015 utgår kartläggningen från Socialstyrelsens definition av hemlöshet. Resultatet kan användas som planeringsunderlag av politiker, tjänstemän eller andra aktörer för att bättre möta hemlösas behov av bostad. Fastighetskontoret ansvarar för kartläggningen medan samtliga stadsdelsförvaltningar samt social resursförvaltning ansvarar för den information som ska rapporteras in.

> Mer information om Göteborgs Stads kartläggning av hemlöshet

Förslag till riktlinjer för det vräkningsförebyggande arbetet i Göteborg


Den 8 november 2012 biföll kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag till riktlinjer för det vräkningsförebyggande arbetet i Göteborg (dnr 0983/10). Syftet med riktlinjerna är att förhindra vräkning av barnfamiljer. Riktlinjerna har tagits fram av stadsledningskontoret tillsammans med med socialtjänsten och de kommunala bostadsbolagen.

> Riktlinjer för att förebygga avhysning av hushåll med barn

Uppdrag Rätt boende - avslutades 2015


Hemlöshet har många orsaker och förutsätter en mångfald av lösningar. I juni 2012 gav staden ut rapporten Rätt boende. I rapporten gavs en översiktlig bild av Göteborgs Stads hemlöshetsarbete och olika förslag på åtgärder för att komma tillrätta med den boendesituation som har uppstått för hemlösa. Uppdrag Rätt boende avslutades 2015.

> Läs mer om Rätt boende på Boendeportalen

   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Mikael Chrona