Litteratur

Här finner du litteraturtips och annan matnyttig läsning om tillgänglighet.

BYGG IKAPP
är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller också en mängd exempel på lösningar som uppfyller kraven i reglerna. Den senaste versionen är anpassad till Boverkets byggnadsregler (BBR 19) som gäller från 2 maj 2011.
Författare: Elisabet Svensson
Svensk Byggtjänst,
ISBN 978-91-7333-535-5


KULÖR OCH KONTRAST
är en bok som riktar sig till arkitekter, planerare och övriga som ansvarar för hur inne- och utemiljöer planeras. Den visar hur det just med hjälp av ljushetskontraster, på ett enkelt sätt, går att skapa varierade och tilltalande miljöer som både tillgodoser behoven vid en synnedsättning och följer samhällets krav.
Författare: Emma Newman
Svensk Byggtjänst,
ISBN 978-91-7333-304-7


TILLGÄNGLIGHET OCH KULTURARV
Här beskrivs processer, erfarenheter och tankar kring att förverkliga visionen om ett kulturarv tillgängligt för alla. Det handlar oftast om attityder, om att använda både hjärna och hjärta och att samarbeta.
Statens Fastighetsverk,
ISBN 91-86670-26-3UTRYMNING FÖR ALLA
handlar om viktiga begrepp som tillgänglighet och personsäkerhet. Här presenteras en genomgång av mänskligt beteende vid bränder och andra farliga situationer. Boken innehåller också fallstudier som fungerar både som inspirationskälla och kunskapsgrund.
Författare: Elena Siré
Räddningsverket och Svensk byggtjänst,
ISBN 91-7333-122-8


VARSAM TILLGÄNGLIGHET - vid ändring av byggnader och byggd miljö
är en idébok som med konkreta exempel visar att varsamhet med historiska byggnadsvärden kan förenas med tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt funktionsförmåga. Idéboken är avsedd att fungera som en referensram för alla aktörer som deltar när den byggda miljön planeras, byggs, förändras och förvaltas.
Författare: Elena Siré
Svensk byggtjänst,
ISBN 91-7332-976-2


ENKLARE UTAN HINDER
är en idébok om vilka olika slags hinder som kan behöva undanröjas för att skapa ett tillgängligare samhälle för alla.
Boverkets publikationsservice
ISBN: 91-7147-857-4


ENKELT AVHJÄLPT - såhär kan det gå till
är en idébok om olika slags hinder och tips på hur man kommer förbi dem för att kunna leva det liv man vill.
Boverkets publikationsservice
ISBN (tryck): 978-91-86559-59-5
ISBN (pdf): 978-91-86559-75-5   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Peter Öste
SnagItbild - Litteraturbild Bygg ikapp
Boverkets publikation Enklare utan hinder. En idébok om vilka olika slags hinder som kan behöva undanröjas för att skapa ett tillgängligare samhälle för alla.

Boverkets publikation Enkelt avhjälpt - såhär kan det gå till. En idébok om vilka olika slags hinder och tips på hur man kommer förbi dem för att kunna leva det liv man vill.