Intygsskrivare

Denna sida vänder sig till dig som skriver intyg till ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Intygsskrivare kan vara arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Här kan du hitta information om din roll som intygsskrivare, vilken information som ska finnas i intyget, men också fastighetskontorets handläggningsprocess och vilka regler som gäller för bostadsanpassningsbidraget.

För att underlätta för dig som intygsskrivare har vi tagit fram en lathund på förutsättningar som du kan använda i samband med aktivitetsbedömningen när du ska utfärda intyg för bostadsanpassningsbidrag. Förutsättningarna är kopplade till den sökandes problem och behov vid ett aktivitetsutförande och bidrar till att anpassningar som sedan utförs blir funktionella. Du kan ange förutsättningarna direkt i intyget eller i åtgärdsförslaget om ett sådant bifogas.

Lathund för intygsskrivare

Har du kanske frågor om intygsskrivande eller annat som rör bostadsanpassningsbidraget? Titta under Frågor & Svar (FAQ) och se om svaren finns där. Om inte, e-posta oss på bostadsanpassning.fk@fastighet.goteborg.se så svarar vi.


   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Sharon Raoufi


Relaterad information>> Frågor & Svar (FAQ)