Formkrav för trygghetsboende

För att subvention för trygghetsboende ska beviljas måste ett antal formkrav uppfyllas.

Förutom de krav som ställs på den fysiska tillgängligheten i ett trygghetsboende måste även de så kallade
formkraven uppfyllas för att kommunal subvention för trygghetsboende ska beviljas:
  • Fastighetsnämnden bedömer i samråd med stadsdelsnämnden att det finns behov av trygghetsboendet
  • Lägenheterna finns samlade i anslutning till gemensamhetsutrymme
  • De enskilda lägenheterna är i storlek från ett till tre rum och kök
  • Trygghetsboendet har minst 15 lägenheter
  • Det finns personal varje dag för aktiviteter och trygghet
  • Det finns lämplig gemensamhetslokal för samvaro, aktiviteter och gemensamma måltider
  • Lägenheterna hyrs ut till personer som fyllt 70 år
  • Lägenheterna förmedlas genom Boplats Göteborg.

   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Jerker Johansson