Boendeportalen

Fastighetskontoret

Fastighetskontorets förtursverksamhet

Fastighetskontoret ansvarar för samordning av kommunens insatser inom det bostadssociala området och anvisning av bostäder till hushåll med särskilda behov. Detta innebär bland annat att bostadsenheten anvisar bostäder till hushåll som av medicinska eller sociala skäl har svårigheter att ordna sitt boende på egen hand.

Grunden för arbetet med kommunala kontrakt är ett samarbetsavtal mellan stadsdelarna, fastighetsnämnden och bostadsmarknadens parter i Göteborg. Avtalet reglerar tillgången till lägenheter och förutsättningarna för att få en bostad på detta sätt. Målet med det kommunala kontraktet är att hyresgästen får eget förstahandsavtal med fastighetsägaren.

   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Thomas Martinsson