Subventionens storlek

Under 2016 är subventionen:
  • 2 500 kronor per bostad och år för lokal avsedd för trygghetsskapande aktiviteter och gemensamma måltider med mera
  • 7 500 kronor per bostad och år för kostnader för personal i form av värd/värdinna
Nivån på bidraget justeras därefter årligen med konsument-
prisindex. Avsikten är att bidrag utgår så länge villkoren uppfylls. Under första året betalas bidraget ut som om samtliga bostäder är uthyrda till målgruppen.


   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: