Samarbetsavtalet

Tillgång till lägenheter och förutsättningar för att få förtur till en bostad regleras i ett samarbetsavtal mellan bostadsmarknadens parter i Göteborg. En översyn av samarbetsavtalet har gjorts under året och en ny avsiktsförklaring och ett nytt samarbetsavtal med delvis ny struktur och styrform blev klart i slutet av året.

Fastighetsnämnden ansvarar genom fastighetskontoret för samordning av kommunens insatser inom det boendesociala området och för anvisning av bostäder till hushåll som av sociala eller medicinska skäl inte på egen hand kan ordna en bostad.   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Sharon Raoufi