Boendeportalen

Fastighetskontoret

Styrdokument

Här finner du bland annat de styrdokument som reglerar samarbetet mellan Göteborgs Stad och fastighetsägarna i Göteborg.

Syftet med samarbetet är att skapa god tillgång på lägenheter för hushåll som av sociala eller medicinska skäl inte på egen hand kan ordna en bostad men som, med eller utan stöd, klarar ett integrerat boende inom det ordinarie bostadsbeståndet inom parternas samlade bostadsbestånd.


Styrdokument - Samarbetsavtalet 2019
Styrdokument - Handlingsplan för kommunens boendesociala uppdrag.
Styrdokument - Handlingsplan "Mot målet"   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: