Boendeportalen

Fastighetskontoret

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag som lämnas till personer med funktionsnedsättning som behöver ändra sin bostad för att göra den mer funktionell.

Ny lag om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) trädde i kraft 1 juli 2018
Blanketter och informationsbroschyr är uppdaterade. Övrig information kring nya lagen kommer att uppdateras efterhand.

Bostadsanpassningsbidrag är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad. Man ska kunna använda sin bostad på ett ändamålsenligt sätt. Detta kan innefatta att förflytta sig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta sig in och ut ur bostaden.


Det är den som ansöker om bostadsanpassningsbidrag som avgör för vilken eller vilka åtgärder bidrag söks för. Bidrag lämnas i form av pengar, inte i form av åtgärder, som den sökande sedan kan använda för att bekosta anpassningen med.

Informationsfolder - Bidrag för att anpassa din bostad


   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Mikael Chrona