Välkommen till Boendeportalen!

Göteborg ska vara en stad för alla – det är utgångspunkten för vårt arbete. I en stad som är till för alla behöver alla medborgare ha ett bra boende. Därför finns Boendeportalen, en webbplats till hjälp för dig som arbetar med bostäder och boendefrågor i Göteborg.

Vår målsättning är att vi genom att hjälpas åt att hantera boendefrågorna så korrekt och smidigt som möjligt kan påverka stadens sociala och ekonomiska dimensioner i en positiv riktning.

Det gör vi genom att ett hushåll får bostad eller bostadsanpassning i rätt tid, vilket minskar stadsdelarnas utgifter för alternativa boendeformer, samtidigt som hushållets möjlighet att etablera sig socialt ökar. Vi gör det också genom att bidra till att skapa fler fysiskt tillgängliga bostäder och miljöer, vilket ökar självständigheten för den enskilda göteborgaren, samtidigt som behovet av insatser från stadsdelarna minskar.

Boendeportalen är vår samlingsplats och informationskanal för information om bostadsanpassningsbidrag, fysisk tillgänglighet och bostadssociala frågor.


Ny lag om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) trädde i kraft 1 juli 2018
Blanketter och informationsbroschyr är uppdaterade. Övrig information kring nya lagen kommer att uppdateras efterhand.

   

Sidan uppdaterad
Ansvarig utgivare: Erik Gedeck